Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Aleksandr Nevzorov

Open brief aan de voorzitter van de Onderzoekscommissie A. I. Bastrykin

Aleksandr Ivanovitsj! De Onderzoekscommissie heeft een strafzaak tegen me aangespand. Dat is een rationale en uiterst bevattelijke beslissing. Nu ze zo’n signaal ontvangen hebben, moeten alle journalisten in Rusland beseffen dat het regime van plan is om niemand te sparen en dat om het even welke ondernemingen om die maffioze oorlog te vatten, zullen resulteren in gevangenschap. Tot zover is alles duidelijk. Maar! Niet volslagen helder is hoe de nieuwe wetsartikelen over zogenaamde “fakes” in éénzelfde wetgeving kunnen stroken met de mediawet en artikel 29 van de Russische grondwet.

Een lachwekkende wanklank laat zich horen. De mediawet en de grondwet verlenen mij het volste recht om mijn eigen mening te hebben over de actuele gebeurtenissen in Oekraïne. Een nieuw artikel in het strafwetboek verbiedt dat echter evenzo categorisch. Bovendien heeft niemand gewag gemaakt van de opschorting van de mediawet en van de Russische grondwet. Geef toe, dit is een eigenaardige situatie. Iets moet te gronde gaan. Voor zover ik het begrijp, zal dat de mediawet of de grondwet worden. Zodra u die futiliteiten elimineert, geef ik toe een crimineel te zijn. Eerder daarentegen niet.

Nog even over mijn “zaak”. Over de bomaanslag op de kraamkliniek in Marioepol. De Bastrykin die ik me herinner, zei altijd dat louter berust kon worden op de getuigenissen van de partij die de gelegenheid had om het misdrijf persoonlijk waar te nemen, die in staat was om interviews af te nemen, deskundigenonderzoeken uit te voeren en vaststellingen te maken van alle omstandigheden van het misdaadgebeuren.

In de zaak van de kraamkliniek in Marioepol zijn er veel van zulke getuigenissen en vaststellingen. De wereldpers is unaniem in haar oordeel over deze tragedie. We hebben deskundigenonderzoeken, foto- en video-opnames, bewakingsbanden, enzovoort. De enige entiteit die niet in staat was om de essentie en de details van het drama te bestuderen, was het Russische Ministerie van Defensie. Het had geen fysieke toegang tot de plaats van de tragedie, kon die noch zien, noch onderzoeken of bestuderen. Niettemin wordt mij verweten dat ik als basis voor mijn conclusies heb gekozen voor de overtuigende feiten die door de gezaghebbende massamedia in de wereld worden gepresenteerd en niet het loepzuivere gebrek aan billijkheid van het Russische Ministerie van Defensie.

Ik stel u voor deze bespottelijke zaak te sluiten. Mijnerzijds zal ik proberen de restanten van mijn vroegere respect voor u te bewaren.”

Открытое письмо Председателю Следственного Комитета А.И. Бастрыкину          

Александр Иванович! Следственный Комитет возбудил в отношении меня уголовное дело. Это рациональное и очень понятное решение. Получив столь масштабный сигнал, вся журналистика в России должна сообразить, что режим не собирается щадить никого и что любые попытки осмысливать преступную войну будут заканчиваться тюрьмой. Тут всё понятно. Но! Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т.н. «фейках» с законом о СМИ и с 29 статьей Конституции РФ.     
Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК– столь же категорично это запрещает. При этом никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи – я признаю себя преступником. Но не ранее.
Теперь, о моем «деле». О бомбежке роддома в Мариуполе. Тот Бастрыкин, которого я помню, всегда учил, что полагаться можно только на показания той стороны, которая имела возможность лично наблюдать преступление, которая имеет возможность проведения опросов, экспертиз и фиксации всех обстоятельств криминального события. В деле Мариупольского роддома – таких показаний множество, как и фиксаций. Вся мировая пресса оказалась единодушной в оценке этой трагедии. Мы имеем экспертизы, фото и видео фиксации, записи наблюдений и пр. Единственная структура не имевшая возможность изучить суть и детали драмы — это МО РФ. Оно физически не имело доступа к месту трагедии, не могло видеть его, обследовать или изучить.  Тем не менее, мне вменяется в вину, что, выбирая основу для своих выводов, я избрал убедительную фактуру, предоставленную авторитетными мировыми СМИ, а не чистое голословие МО РФ. 
Предлагаю вам закрыть это нелепое дело. А я, со своей стороны, попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения.»]

Aleksandr Nevzorov, Russisch journalist en voormalig parlementariër // Facebook, 23/3/2022

[Vertaald door Philippe Vanhoof]

***

“Hoe een oorlog alles en iedereen op zijn plaats zet. Bastaarden, schizofrenen, sadisten verliezen hun vermomming en zijn volledig naakt. En diegenen die gisteren uitgelachen en bespot werden, blijken dappere en nobele mensen te zijn.” (15.03.2022)

“Ik zie een oorlog, ik noem het een oorlog. En niet zomaar een oorlog, maar een criminele en schizofrene gebeurtenis die uiteindelijk Rusland zal vernietigen. Ik laat me leiden door de grondwet en de wet op de massamedia. En mijn eigen ideeën over goed, kwaad en het lot van dit ongelukkige land.” (14.03.2022)

“Terwijl een Russische soldaat in de modder ligt en zijn darmen terug in de buik duwt, dromen weldoorvoede, tevreden, verzorgde lakeien hardop van een Derde Wereldoorlog. Natuurlijk begrijpen ze de betekenis daarvan niet. Noch zij, noch hun kinderen zullen ten strijde trekken. Zij sturen degenen om wie ze niet geven, het kanonnenvlees, dat niet eens beseft dat het naar de slachtbank afgevoerd wordt.” (12.03.2022)

“Er zijn geen doodskisten in Marioepol. Op een berg gegooid, in zakken. Op het voorhoofd van Rusland brandt het stigma van het absolute kwaad steeds dieper en dieper.” (10.03.2022)

“Ze hebben maar één tactiek, die ze ooit in Grozny hebben toegepast. Slopen alles wat weerloos en onbedekt is, zonder onderscheid voor het soort object.”(09.03.2022)

[«Как война всех и все расставляет по своим местам. Поганцы, шизофреники, садисты теряют маскировку и обнажаются полностью. А те, над кем вчера посмеивались и издевались — выясняются храбрыми и благородными людьми.» (15.03.2022)

«Вижу войну —называю войной. Причём не просто войной, а преступной и шизофренической, которая окончательно погубит Россию. Руководствуюсь конституцией и законом о СМИ.  И моими собственными представлениями о добре, зле и судьбе этой несчастной страны.» (14.03.2022)

«Пока российский солдат лежит в грязи и пытается затолкать свои кишки обратно, сытые, довольные, прилизанные холуи размышляют о Третьей мировой войне. Конечно, что им война. Ни они, ни их дети воевать не пойдут. Пойдут те, кого не жалко отправить, пушечное мясо, не подозревающее, что едет на убой.» (12.03.2022)

«В Мариуполе нет гробов. Хоронят навалом, в мешках. На лбу России все глубже выжигается клеймо абсолютного зла» (10.03.2022)

«У них есть только одна тактика, которую они когда-то предъявили в Грозном. Сносить, всё беззащитное и не прикрытое ПВО, без различия назначения объекта.» (09.03.2022)]

Aleksandr Nevzorov, journalist uit Sint-Petersburg, momenteel verdachte in een strafzaak vanwege de verspreiding van zogenaamd valse informatie over de Russische troepen // Facebook

[Vertaald door K.Z.]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: