Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Bestuursleden Sacharovcentrum

“Ons land maakt vandaag misschien wel de meest beschamende dagen van deze moderne era door.

De Russische maatschappij wordt krachteloos meegesleurd in de maalstroom van een monsterlijke crisis. Een crisis die in een buurland uitmondt in dood, vernieling en onnoemelijk lijden. Deze gebeurtenissen luiden het morele bankroet van onze maatschappij in. En ongeacht de uitkomst zullen we hier nog vele jaren mee moeten leven. Een uitweg uit de huidige toestand vereist een radicale omslag in de grondhouding van het nationaal zelfbewustzijn, voor zoverre dit al mogelijk is.

Wat de situatie voor elke rechtschapen burger van Rusland bijzonder gruwelijk maakt, is dat hij bij elk waarheidsgetrouw woord over de gebeurtenissen, en dan zwijgen we nog over meer uitgesproken vormen van protest, automatisch een doelwit wordt voor onderdrukking. Deze keuze moet eenieder voor zichzelf maken.”

[«Сегодня наша страна переживает возможно самые позорные дни собственной истории.

Российское общество позволило затянуть себя в воронку чудовищного кризиса. Результатом стали смерть, разрушения и неисчислимые страдания в соседней стране. Произошедшее означает моральное банкротство нашего общества. И с этим вне зависимости от исхода событий нам придется жить долгие годы. Выход из этого состояния потребует кардинальной смены базовых установок национального самосознания, если вообще окажется возможным.

Ужас положения всякого честного гражданина России в том, что любое правдивое слово о происходящем, не говоря уже о более явных формах протеста  – означает автоматическое превращение в открытую мишень для репрессий. И тут выбор может быть только личным.»]

Bestuursleden van het Sacharovcentrum te Moskou // Sakharov-center.ru, 12/3/2022

[Vertaald door Nicky Wijns]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: