Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Russische ontwerpers

Open brief van Russische ontwerpers tegen de oorlog in Oekraïne

Militaire acties vernietigen levens en verbreken menselijke banden. Dit is in tegenspraak met de essentie van ons werk, namelijk het creëren van communicatie. Onze activiteiten zijn er juist op gericht om mensen te verenigen en hun leven te verbeteren.

De oorlog die begonnen is op de initiatief van de Russische regering, vernietigt het land en doorstreept de betekenis van ons beroep.

Er is geen rechtvaardiging voor deze oorlog. Oorlog is angst, armoede en wanhoop. Die staat in de weg van ontwikkeling. Het isoleren van Rusland door de rest van de wereld zal leiden tot culturele en economische achteruitgang en de exodus van getalenteerde ontwerpers, illustratoren en andere professionals.”

[«Военные действия рушат судьбы и разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей созидательной деятельности — проектированию коммуникации. Наша работа призвана объединить людей и улучшить их жизнь.

Война, разворачивающаяся по инициативе правительства России, разрушает страну, перечеркивая смысл нашей профессии.

Этой войне нет никаких оправданий. Война — это страх, нищета и отчаяние. В такой среде не может быть развития. Изоляция России от мира приведёт к культурной и экономической деградации, оттоку талантливых дизайнеров, иллюстраторов и других профессионалов», — отмечается в открытом письме, требующем мира.»]

Meer dan 4.0000 handtekeningen // Spektr.press, 27.02.2022

[Vertaald door K.Z.]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: