Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Michail Chodorkovski, Garri Gasparov en andere leden van het Russische Anti-oorlogscomité

Oproep Antioorlogscomité aan Sergej Brin, lid van de raad van bestuur van Alphabet, omtrent het blokkeren van het YouTubekanaal van Echo Moskvy

“Geachte heer Brin,

We richten ons tot u als oprichter van Alphabet en lid van de raad van bestuur van het bedrijf.

Zoals u weet, hebben de leiders van de Russische Federatie een ongerechtvaardigde, agressieve en wrede oorlog ontketend tegenover Oekraïne en het Oekraïense volk. De inval in Oekraïne begon iets meer dan een week geleden. Op die korte tijd zijn duizenden mensen gestorven en gewond geraakt, hebben tienduizenden geen dak meer boven hun hoofd, zagen honderdduizenden zich genoodzaakt om hun land te verlaten, werden de economie en infrastructuur van Oekraïne vernield.

De afschuwelijke misdaad tegen het Oekraïense volk werd haast automatisch beantwoord met een golf van solidariteit vanuit de internationale gemeenschap. Sancties, antioorlogsdemonstraties, het isoleren van Rusland: nooit eerder gaf de beschaafde wereld blijk van een dergelijke eensgezindheid.

Anderzijds is er in Rusland, jammer genoeg, tot nu toe geen unaniem antwoord op de oorlog, op de agressie tegenover Oekraïne. Russische burgers worden verdoofd door de massale propaganda van het Kremlin, waarin Oekraïne wordt voorgesteld als een vijandige staat. Als een staat die de rechten van Russen beknot. Als een staat die het Westen bijstaat bij de vernietiging van de Russische soevereiniteit. En zolang het Russische volk zich niet bewust is van de vreselijke misdaden die in zijn naam in een buurland worden gepleegd, kan Poetin zijn krankzinnige veroveringsoorlog voortzetten.

Het Russische volk heeft dan ook slechts weinig informatiebronnen tot zijn beschikking. De onafhankelijke media zijn bijna volledig uitgeschakeld, en de belangrijkste communicatiekanalen (met name televisie) zijn onderworpen aan een strikte controle door het Kremlin. In deze context zijn oppositiekanalen op YouTube de meest invloedrijke en objectieve informatiebronnen die onafhankelijk zijn van de machtsstructuren.

Een van die belangrijke, populaire en objectieve kanalen was het YouTubekanaal van radiostation Echo Moskvy. We schrijven u omdat het kanaal van Echo Moskvy geblokkeerd werd door het bestuur van YouTube. De trieste ironie wil dat die blokkering door YouTube op dezelfde dag viel als de blokkering van de website van Echo Moskvy door de Russische autoriteiten, als gevolg van hun bovenmatige oppositie.

Voor zover wij weten, is de formele reden voor de blokkering door YouTube van het Echo Moskvy-kanaal het feit dat het radiostation toebehoort aan het bedrijf Gazprom. Dat klopt ook, en dit kan mensen die niet zijn ondergedompeld in de Russische realiteit, in verwarring brengen. Maar het komt er dus op neer dat een van de belangrijkste tegenstanders van Poetin, een YouTubekanaal dat objectief en eerlijk verslag uitbracht van Poetins agressieve handelingen in Oekraïne, geblokkeerd werd als bron van het Kremlin.

Mijnheer Brin, door de blokkering van het YouTubekanaal van Echo Moskvy is het Russische publiek verstoken van juiste informatie over de situatie in Oekraïne, van de toegang tot een onafhankelijke blik op het beleid van Poetin, wat uiteindelijk tot een voortzetting van de oorlog in Oekraïne, en dus ook in Europa, zal leiden.

Mijnheer Brin, we vragen u om deze kwestie nader te onderzoeken, de beslissing over het YouTubekanaal van Echo Moskvy te heroverwegen en Russische burgers niet langer de toegang te ontzeggen tot een van de weinige bronnen van objectieve, van het Kremlin onafhankelijke informatie.”

[Обращение Антивоенного комитета к члену Совета Директоров Alphabet Сергею Брину относительно ситуации с блокировкой YouTube канала Эхо Москвы

«Уважаемый г-н Брин

Мы обращаемся к вам как к основателю и члену Совета Директоров компании Alphabet.

Как вы знаете, руководство Российской Федерации развязало несправедливую, агрессивную и жестокую войну против Украины и ее народа. Вторжение в Украину длится уже неделю. За это время погибли и получили ранения тысячи люди, десятки тысяч остались без крова, сотни тысяч были вынуждены покинуть страну, была разрушена экономика и инфраструктура Украины.

Чудовищное преступление в отношении народа Украины закономерно вызвало солидарную реакцию всего мирового сообщества. Санкции, антивоенные выступления, изоляция России – цивилизованный мир оказался сплочен как никогда.

Вместе с тем, до сих пор внутри России, к сожалению, нет антивоенного консенсуса в отношении агрессии против Украины. Российские граждане ослеплены массированной пропагандой Кремля, представляющей Украину враждебным по отношению к России государством. Государством, где есть ущемление прав русских. Государством, которое помогает Западу уничтожить суверенитет России. И до тех пор, пока российский народ не осознает тех ужасающих преступлений, которые творятся его именем в соседней стране, Путин будет продолжать свою безумную захватническую войну.

Но у российского народа очень мало источников информации. Независимые медиа почти полностью уничтожены, наиболее массовые каналы коммуникации – телевидение – поставлены под жесткий кремлевский контроль. В этой ситуации наиболее влиятельными среди независимых от власти и объективных источников информации стали оппозиционные каналы в YouTube.

В числе таких влиятельных, массовых и объективных каналов был YouTube канал радиостанции Эхо Москвы. Мы пишем был, потому что канал Эхо Москвы был заблокирован руководством YouTube. Грустная ирония заключается в том, что блокировка со стороны YouTube случилась в тот же день, когда сайт Эхо Москвы за излишнюю оппозиционность заблокировали российские власти.

Насколько мы понимаем, формальная причина блокировки YouTube канала Эхо Москвы – это принадлежность радиостанции компании Газпром. Это, действительно, так и это сбивает с толку не погруженного в российскую действительность человека. Но реальность такова, что один самых оппозиционных Путину, объективных и честных в отношении путинской агрессии в Украине YouTube каналов заблокирован как кремлевский ресурс.

Г-н Брин, блокировка YouTube канала Эхо Москвы лишает российскую аудиторию правдивой информации о ситуации в Украине, лишает доступа к независимой оценке политики Путина и, конечном итоге, работает на продолжение войны в Украине и, шире, в Европе.

Г-н Брин, мы просим вас уделить этому вопросу пристальное внимание, пересмотреть решение о блокировке YouTube канала Эхо Москвы и не лишать российских граждан одного из немногих источников объективной и независимой от Кремля информации.»]

Anti-oorlogscomité, bestaande uit dertien bekende Russen, waaronder zakenman Michail Chodorkovski en topschaker Garri Kasparov

[Vertaald door Nicky Wijns]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: