Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Russische wetenschappers

“Voor deze oorlog bestaat geen enkele redelijke legitimatie. De pogingen om de situatie in de Donbas te gebruiken als voorwendsel om een militaire operatie te lanceren overtuigen geenszins. Het is zonneklaar dat Oekraïne geen bedreiging vormt voor de veiligheid van ons land. Deze oorlog is onrechtvaardig en uitgesproken zinloos.

Oekraïne is en blijft een land dat ons na aan het hart ligt. Velen van ons hebben er familie, vrienden en collega-wetenschappers. Onze vaders, grootvaders en overgrootvaders hebben samen gevochten tegen het nazisme. Dat nu een oorlog begonnen wordt vanwege de geopolitieke ambities van het Russische leiderschap, gedreven door bedenkelijke historisch-sofistische fantasieën, is een cynisch verraad van hun nagedachtenis.

Wij respecteren de Oekraïense staat, die berust op reëel werkende democratische instituten. We begrijpen de Europese keuze van onze buren. We zijn ervan overtuigd dat alle problemen die de betrekkingen tussen onze landen kennen op een vreedzame manier opgelost kunnen worden.

Door deze oorlog te ontketenen heeft Rusland zichzelf veroordeeld tot internationaal isolement, tot paria. Dat betekent dat wij wetenschappers ons werk niet langer op normale wijze kunnen doen: wetenschappelijk onderzoek is immers ondenkbaar zonder volwaardige samenwerking met collega’s uit andere landen. Dat Rusland afgesneden is van de wereld betekent een verdere culturele en technologische degradatie van ons land, waarbij elk positief toekomstbeeld ontbreekt. De oorlog met Oekraïne is een stap naar nergens. (…)”

[«Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России.

Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развёртывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против неё несправедлива и откровенно бессмысленна.

Украина была и остаётся близкой нам страной. У многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историософскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти.

Мы уважаем украинскую государственность, которая держится на реально работающих демократических институтах. Мы с пониманием относимся к европейскому выбору наших соседей. Мы убеждены в том, что все проблемы в отношениях между нашими странами могут быть решены мирным путём.

Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, учёные, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной — это шаг в никуда. (…)»]

Meer dan 7400 Russische wetenschappers en wetenschapsjournalisten // Trv-science.ru

[Vertaald door Julie Reniers]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: