Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

“STOP DE OORLOG!” [«НЕТ ВОЙНЕ!»]

Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen, onder het voorwendsel het land te willen bevrijden van een neonazistisch regime, dat in realiteit alleen in de Kremlinpropaganda bestaat. Sindsdien woedt er een oorlog, die voor beide betrokken partijen verwoestend is.

De verantwoordelijkheid voor deze verwoesting ligt bij de Russische autoriteiten, die de Russische burgers een rad voor de ogen draaien over de ware toedracht en het verloop van de oorlog.

Het Kremlin doet uitschijnen dat het Russische volk de oorlogsplannen van de Russische president steunt. Nochtans is de Russische burgers, die al decennialang geen eerlijke kans krijgen om Vladimir Poetin weg te stemmen, op geen enkele wijze en op geen enkel moment om hun mening gevraagd over een eventuele oorlog tegen het Oekraïense volk.

Aan de hand van repressie, zoals manifestatieverbod, censuur van de termen ‘invasie’ en ‘oorlog’ in de media en beschuldigingen van landsverraad, zetten de Russische autoriteiten hun bevolking onder zware druk om hun cynische spel mee te spelen. En toch zijn ze er: Russen die de moed opbrengen om de door het Kremlin gecreëerde schijnmeerderheid te doorprikken.

Op deze website geven we ze een forum: de Russische stemmen die zich tegen de oorlogswaanzin verheffen. Ze verdienen ook bij ons te weerklinken. Wij, Nederlandstalige Ruslandkenners, verzamelen anti-oorlogsstatements van bekende en minder bekende Russen, om ze in het Nederlands te vertalen.

Zodat wij, Vlamingen en Nederlanders, niet in de val trappen van de Kremlinpropaganda: dit is geen oorlog van het Russische volk, maar wel van Poetin en zijn trawanten. Het is aan ons allemaal om hem te helpen stoppen.

De initiatiefnemers

[24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины под предлогом освобождения страны от неонацистского режима, который на самом деле существует только в кремлевской пропаганде. С тех пор бушует война, разрушительная для обеих сторон.

Ответственность за эти разрушения лежит на российских властях, которые вводят граждан России в заблуждение относительно истинных фактов и хода войны.

Кремль создает впечатление, что российский народ поддерживает военные планы российского президента. Однако у граждан России, которым десятилетиями не давали возможности избавиться от Владимира Путина, никогда не спрашивали мнения о возможной войне против украинского народа.

С помощью репрессий, таких как запрет демонстраций, цензура терминов «вторжение» и «война» в СМИ и обвинения в национал-предательствe, российские власти оказывают сильное давление, чтобы народ поучаствовал в их циничной игре.

И все же они есть: россияне и россиянки, которые набираются смелости, чтобы пробить созданное Кремлем кажущееся большинство.

На данном сайте мы предоставляем им слово: голосам из России, которые восстают против безумия войны. Они заслуживают быть услышаны и во Фландрии и в Нидерландах. Мы, нидерландскоязычные русисты, собираем антивоенные высказывания известных и малоизвестных россиян и переводим их на нидерландский язык.

Мы это делаем для того, чтобы жители Фландрии и Нидерландов не попались в ловушку кремлевской пропаганды: это война не российского народа, а Путина и его приспешников. Все мы должны помочь ее остановить.

Инициаторы]

%d bloggers liken dit: